implanty cyrkonowe

Implanty Cyrkonowe

Zespół Implamed dr n.med Michała Popińskiego pragnie przedstawić Państwu nową alternatywną metodę uzupełniania braków zębowych z zastosowaniem implantów cyrkonowych.Stosując autorską metodę stabilizacji implantów cyrkonowych
dr Popiński osiąga bardzo dobre rezultaty, ponieważ wykorzystuje w niej wieloletnie doświadczenie z zakresu natychmiastowego obciążenia implantów jednofazowych.

Cyrkon

Implanty cyrkonowe są bezmetalową konstrukcją monolityczną, co pozwala na ich natychmiastowe obciążenie bezpośrednio po zabiegu implantologicznym.
W rezultacie otrzymują Państwo możliwość natychmiastowego odzyskania brakującego uzębienia w postaci korony lub mostu tymczasowego. Badania kliniczne wykazały, że proces integracji implantów cyrkonowych jest taki sam jak implantów tytanowych. Implamed stosuje implanty cyrkonowe White Sky firmy Bredent światowego lidera
w dziedzinie tego typu implantów ( www.white-sky.info )

Cyrkon

Ceramiczne implanty zębów, znane jako cyrkonowe lub z tlenku cyrkonu są jedną
z najnowszych form implantów stomatologicznych.

Implanty z tlenku cyrkonu mają wybitne właściwości mechaniczne, dobrą stabilność, wysoką odporność na korozję oraz wysoką biozgodność ( nie obserwujemy żadnych reakcji alergicznych, implanty cyrkonowe są niewrażliwe na zmiany temperatury
w jamie ustnej,są odporne na działanie substancji kwaśnych oraz nie mają wpływu na smak spożywanych pokarmów). Badania kliniczne prowadzone na całym świecie wykazują nieliczną grupę pacjentów u których obserwujemy reakcje alergiczne na tytan,procesy zapalne, a nawet choroby autoimunizacyjne , stąd implanty zębów wykonane z cyrkonu stanowią alternatywną metodę dla tej grupy pacjentów.

Tlenek cyrkonu jest w kolorze kości słoniowej, co czyni go podobnym do koloru naturalnego zęba, co jest bardzo ważnym czynnikiem dla odbudowy zębów w jamie ustnej, zwłaszcza w okolicy zębów przednich .Ponadto jego zdolność do transmisji światła sprawia, że uzupełnienia protetyczne w postaci koron lub mostów protetycznych mają najwyższy z możliwych efektów kosmetycznych.

implant

Implanty wykonane
z tlenku cyrkonu mają oczywistą przewagę estetyczną nad implantami tytanowymi, co czyni je nie do odróżnienia od naturalnych zębów.

Implanty tytanowe są zwykle w srebrno-szarym kolorze i mogą być czasem widoczne z powodu zbyt małej grubości kości wyrostka zębodołowego.

Wieloletnie obserwacje kliniczne uzupełnień protetycznych osadzonych na implantach pokazują częstą tendencję nieznacznego zaniku brzegu dziąsła brzeżnego,co skutkuje wzmożoną widocznością granicy połączenia implantu z konstrukcją protetyczną(koroną lub mostem). W przypadku zastosowania implantów cyrkonowych efekt ten nie występuje ze względu na biały kolor implantów.

Badania kliniczne potwierdzają również mniejszą skłonność do odkładania się płytki nazębnej w okolicy implantów z tlenku cyrkonu, co powoduje mniejsze prawdopodobieństwo zaniku brzegu dziąsłowego oraz kości wyrostka zębodołowego i minimalizuje w znacznym stopniu ryzyko utraty implantu.

Analizując właściwości mechaniczne cyrkonu jest to doskonały materiał, z którego wykonuje się implanty. Wytrzymałość na zginanie cyrkonu jest trzy razy większa od tytanu, tlenek cyrkonu ma większą stabilność niż tytan, zaś moduł sprężystości bardzo zbliżony do naturalnych tkanek kości wyrostka zębodołowego.

White

Implanty wykonane z tlenku cyrkonu nie wykazują negatywnych interakcji z innymi materiałami stosowanymi w stomatologii i są elektrycznie obojętne.

Badania kliniczne pokazują, że istnieje możliwość powstawania mikroogniw galwanicznych w jamie ustnej spowodowanych mikroprzeciekaniem jonów tytanu w przypadku zastosowania implantów tytanowych które wchodzą w reakcję elektrochemiczną z innymi metalami obecnymi
w jamie ustnej (korony/mosty i inne uzupełnienia protetyczne).Zastosowanie implantów cyrkonowych całkowicie neutralnych eliminuje zupełnie tego typu zjawiska.

White

Metodologia rehabilitacji pojedynczych lub rozległych braków zębowych
z zastosowaniem implantów cyrkonowych jest bardzo podobna do tego samego procesu
z zastosowaniem implantów tytanowych.

Proces stabilizacji implantów cyrkonowych trwa 6 miesięcy
w szczęce, a w żuchwie 3 miesiące. Oznacza to, że pomiędzy zabiegiem implantologicznym a fazą ostatecznej odbudowy protetycznej musi upłynąć 3-6 miesięcy. W tym okresie używają Państwo korony/mosty tymczasowe, które uzupełniają braki zębowe.

Po okresie osteointegracji (3-6 miesięcy) implantu z kością wyrostka zębodołowego należy wykonać ostateczne uzupełnienie protetyczne w postaci korony lub mostu ceramicznego na podbudowie struktury cyrkonowej.