O firmie Implamed

Zespół Implamed

dr n. med. Michał Popiński

/

Pochodzę z rodziny lekarskiej, moja mama jest chirurgiem szczękowo - twarzowym, ojciec chirurgiem ortopedą.

Od 1991 roku studiowałem na wydziale lekarskim Wojskowej Akademii Medycznej, a na trzecim roku rozpocząłem studia na wydziale stomatologicznym tej uczelni. Po ukończeniu studiów w 1996 roku odbyłem roczny staż w Centralnym Szpitalu Klinicznym Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie. Po jego zakończeniu do 2005 roku pracowałem
w Przychodni Lekarskiej 32 Bazy Lotnictwa Myśliwskiego w Łasku. Od 2005 roku do 2013 pracowałem
w Klinice Chirurgii Czaszkowo - Szczękowo - Twarzowej i Onkologicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 im. Norberta Barlickiego w Łodzi.

Uzyskałem specjalizację z stomatologii ogólnej i z chirurgii szczękowo - twarzowej.

Mój dorobek naukowy to dwie specjalizacje i tytuł doktora nauk medycznych.

Wszystko, co się wydarza, dzieje się zawsze z jakiegoś powodu, w moim przypadku na decyzję o wyborze kierunku studiów medycznych wpłynęły zdarzenia lekarskie rodziców
i świadomość, że w wymiarze zawodowym mogę realizować rodzinne tradycje i dokonania.


Lek. dent. Rafał Kuński

/

Lek. dent. Rafał Kuński - absolwent Akademi Medycznej w Łodzi (1989).

W latach 1989-2000 pracownik Zakładu Protetyki Stomatologicznej Akademii Medycznej w Łodzi..

Od 1990 prowadzi prywatną praktykę stomatologiczną w Łodzi. Jest członkiem polskich oraz zagranicznych towarzystw naukowych.

W latach 2004-2009 prowadził praktykę stomatologiczną w Londynie. Od początku swojej kariery zawodowej zajmuje się stomatologią estetyczną oraz protetyką stomatologiczną.O nas w prasie polskiejO nas w prasie norweskiej